นายบุญเพชร วันนา

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

<กลับหน้าหลัก>

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้135
mod_vvisit_counterเมื่อวาน288
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้666
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1544
mod_vvisit_counterเดือนนี้765
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8323
mod_vvisit_counterทั้งหมด1080828

We have: 18 guests, 2 bots online
Your IP: 18.208.187.128
 , 
วันนี้: 04 ต.ค. 2022
Webmaster by buu5197@eisth.org

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

 

  คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

 

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (กลุ่ม)

        2. คู่มือประชาชน

       3. คู่มือรางวัลพระราชทาน (ปฐมาภรณ์)  

       4. คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ 2562 (ภาณมาสก์)

       5. คู่มือการปฏิบัติงาานการรายงาน CATAS System (ประไพวรรณ)

       6. คู่มือการปฏิบัติงาน Home School (ทัศนีย์ พ.)

       7. คู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแล (เกื้อกูล)

       8. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ศุกรรญา)

       9. ขั้นตอนการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ (คณิศร)

************************************************************************************

     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

       1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  (กลุ่ม)

       2. คู่มือกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.พรพิมล)

       3. คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศน.พัฒน์ชญา)

       4. คู่มือฯ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ศน.พณิตา)

       5. คู่มือฯ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ศน.วราพร)

       6. คู่มือฯ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ (ศน.พเยาวนิตย์)

       7. คู่มือฯ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ (ศน.พัฒน์ชญา)

       8. คู่มือฯ งานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ศน.วราณิดา)

       9. คู่มือฯ กลุ่มงานเลขา ก.ต.ป.น. และภาษาต่างประเทศ (ศน.ฤทัยรัตน์)

       10. คู่มือฯ ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา (ศน.นวลฉวี)

       11. คู่มือฯ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

       12. คู่มือฯ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ (ศน.สุทินี)

************************************************************************************

     กลุ่มอำนวยการ

       1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ  (กลุ่ม)

       2. คู่มือการปฏิบัติราชการ "งานประชาสัมพันธ์" (เศวต)

       3. คู่มือการจัดทำระบบสารสนเทศจอภาพทัสกรีน (เศวต)

       4. คู่มืองานอาคารสถานที่ (วาสนา)

       5. คู่มือควบคุมภายใน

       6. คู่มือการประชุมในสำนักงานเขตฯ (ทัศนีย์)

       7. คู่่มือการใช้รถยนต์ราชการ (อารมณ์)

       8. คู่มือ admin ระดับโรงเรียยนฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต (เศวต)

************************************************************************************

     กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

       1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (กลุ่ม)

       2. คู่มือการใช้ระบบโปรแกรมรายงานเงินเดือนแบบออนไลน์

       3. ขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   

       4. ตารางการคำนวณวัน

       5. ราชกิจจานุเบกษาที่ใช้

       6. คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

      7. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายใบเสร็จ

       8. ขั้นตอนการเพิ่มโครงการทุกวิธี

       9. อิสลาม

       10. อาคาร

       11.เงินทดลอง

       12.คู่มือการรับเงินโดยการนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร

       13.คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย

       14.คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายใบเสร็จ

************************************************************************************

     กลุ่มบริหารงานบุคคล

       1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  (กลุ่ม)

       2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดอบรมโครงการ

       3. คู่มืองานสรรหาและบุรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา

       4. คู่มือการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ

       5. คู่มือการขออนุญาตไปราชการ ขออนุญาตไปต่างประเทศ

       6. คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล P-0BEC

       7. คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ (One Stop Sevice)

       8. คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (One Stop Service)

       9. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

       10. คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       11. คู่มือการจ้างครูชาวต่างชาติ

************************************************************************************

     กลุ่มนโยบายและแผน

       1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโนบายและแผน  (กลุ่ม)

       2. คู่มือจัดทำแผนพัฒปฏิบัติการประจำปี

       3. คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       4. คู่มืองานติดตาม

       5. คู่มืองานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

       6. คู่มือการจัดสรรงบประมาณ

************************************************************************************

   กลุ่มกฎหมายและคดี

       1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี  (กลุ่ม)

       2. คู่มือการร้องเรียนการทุจริต

       3. ระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

************************************************************************************

   กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กลุ่ม)

       2. คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC

       3. แนวทางการพัฒนาครูครบวงจร

       4. ช่องทางการพัฒนาครูครบวงจร

       5. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SP2 AWARDS)

************************************************************************************ 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

       1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (กลุ่ม)

       2. คู่มือ ช่องทางการให้บริการสื่อการเรียนการสอน

       3. คู่มือ บริหารจัดการเว็บไซด์ SP2

 

************************************************************************************

  หน่วยตรวจสอบภายใน

       1. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน  (กลุ่ม)

       2. คู่มือการบันทึกบัญชีของสถานศึกษา

       3. คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย

************************************************************************************

1/3 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2003-0141-4
หมายเลขโทรสาร : 0-2003-0141-4 ต่อ 18
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

**********************************************************************
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน