นายบุญเพชร วันนา

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

<กลับหน้าหลัก>

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวาน288
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้600
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1544
mod_vvisit_counterเดือนนี้699
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8323
mod_vvisit_counterทั้งหมด1080762

We have: 10 guests online
Your IP: 18.208.187.128
 , 
วันนี้: 04 ต.ค. 2022
Webmaster by buu5197@eisth.org

ITA-2564

 

 


 

 >> โครงสร้างหน่วยงาน 1 เศวต ok
 >> ข้อมูลผู้บริหาร 2 เศวต ok
 >> อำนาจหน้าที่ สพป.สมุทรปราการ 2 3 เศวต ok
 >> สภาพทั่วไป     ok
 >> แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 4 ภัทรแสน ok
 >> ข้อมูลการติดต่อ 5 เศวต ok
  แผนที่เส้นทางสพป.สมุทรปราการ เขต 2     ok
 >> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมกฎหมาย) 6 เศวต ok
  1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560     ok
  2.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542     ok
    พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545     ok
    พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545     ok
    พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553     ok
    พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     ok
  3.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546     ok
    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ2) พ.ศ.2553     ok
    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ3) พ.ศ.2562     ok
  4.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547     ok
    พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ2) พ.ศ.2551     ok
    พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553     ok
    พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ4) พ.ศ.2562     ok
  5.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545     ok
  6.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     ok
  7.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     ok
 >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 เศวต ok
 >> ถาม-ตอบ 8 เศวต ok
 >> Social Network 9 เศวต ok
  :Website spn2.go.th
  ok
  :Facebook @prprakan2     ok
  :@line สพป.สป.2      
  :@line ผู้บริหารการศึกษา สป.2      

 >>

 

แผนดำเนินงานประจำปี

แบบสรุปโครงการกิจกรรมตามแผน

10

 

ภัทรแสน และแววมณี

 

ok

 

 >> รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 11 ภัทรแสน และแววมณี ok 
 >> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 12 แววมณี และกชกร ok 
 >> คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 13 ทุกกลุ่ม ok
 >> คู่มือหรือมาตรการการให้บริการ ประชาชน 14 ทุกกลุ่ม ok
  คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล     ok
  คู่มือหรือมาตรการการให้บริการอื่นๆ     ok
  ขั้นตอนการให้บริการ     ok
 >> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 15 ทุกกลุ่ม ok 
 >> รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 16 เศวต ok 
 >> E-Service 17 เศวต ok
  :ระบบรับส่งหนังสือ (AMSS)      
  :ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน (รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน)      
 >> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 18 ภัทรแสน  
 >> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 19 จารึก และแววมณี  
 >> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 20 จารึก และแววมณี  
 >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 21 จารึก และสมพร ok 
 >> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 จารึก และสมพร ok 
         
 >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 23 จารึก และสมพร ok
 >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 จารึก และสมพร ok 
 >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 สนธยา ok 
 >> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 สนธยา ok 
 >> หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล 27 สนธยา ok
 >> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 28 สนธยา และพิมพ์ชนก ok
 >> แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29 คมน์ ok 
 >> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 คมน์ ok 
 >> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31 คมน์ ok 
 >> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 32 เศวต ok
 >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  33 ทุกกลุ่ม ok 
 >> เจตจำนงสุจริดของผู้บริหาร 34 วาสนา ok
  :ภาษาไทย     ok
  :ภาษาอังกฤษ     ok
 >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 35 วาสนา ok 
 >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 36 วาสนา ok 
 >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 37 วาสนา ok
 >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 38 วาสนา ok
 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 39 วาสนา ok 
 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 40 วาสนา ok 
 >> รายงานผลการดำเนินการปัองกันการทุจริตประจำปี 41 วาสนา ok
 >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 42 วาสนา ok
 >> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 วาสนา ok