นายบุญเพชร วันนา

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

<กลับหน้าหลัก>

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้105
mod_vvisit_counterเมื่อวาน288
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้636
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1544
mod_vvisit_counterเดือนนี้735
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8323
mod_vvisit_counterทั้งหมด1080798

We have: 17 guests, 1 bots online
Your IP: 18.208.187.128
 , 
วันนี้: 04 ต.ค. 2022
Webmaster by buu5197@eisth.org

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560                                                                    ดาวน์โหลด


 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     ดาวน์โหลด


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไข ฉบับที่ 2 และ 3                                                               ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                                                      ดาวน์โหลด


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                       ดาวน์โหลด

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ 2) พ.ศ.2553                                       ดาวน์โหลด


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ 3) พ.ศ.2562                                      ดาวน์โหลด


พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                                                     ดาวน์โหลด


พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551                                      ดาวน์โหลด


พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553                                     ดาวน์โหลด


พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562                                     ดาวน์โหล


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545                                                                            ดาวน์โหล


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          ดาวน์โหล

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                            ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546                                                        ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                             ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                       ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546                                                                            ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547                            ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547                                                      ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547                                      ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                           ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ     ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547                                ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548                                            ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548                                                             ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548                                           ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548       ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548                                                          ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550                          ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550                                                              ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550                                     

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550                     ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550                                                               ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550                                                                   ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551                                                           ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551                   ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551            ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                 ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551                  ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551                                                                               ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                                                                    ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551                                                           ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551                                              ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551                                                               ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553                                                             ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553                                                ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553                  ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553           ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534                                               ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                                                   ดาวน์โหลด

 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560                                           ดาวน์โหลด